EM_PASTESPECIAL

Wiadomość EM_PASTESPECIAL wkleja format schowka określonych w formancie edycji wzbogaconej.

EM_PASTESPECIAL wParam = uFormat (WPARAM) (UINT); 
fikcyjnymi = (REPASTESPECIAL FAR *) lpRePasteSpecial 

 

Parametry

uFormat
Format schowka do wklejenia. Aby zapoznać się z listą Schowka formatów, zobacz wywołujących funkcję SetClipboardData.
lpRePasteSpecial
Adres REPASTESPECIAL struktury lub wartość NULL. Jeśli obiekt jest wklejany w, struktura repastespecial jest wypełniany w proporcji żądanego ekranu. Jeśli fikcyjnymi ma wartość NULL lub REPASTESPECIAL.dwAspect wynosi zero, aspekt wyświetlania używany będzie zawartość deskryptora obiektu.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, Rich Edit wiadomości, REPASTESPECIAL, wywołujących funkcję SetClipboardData