EN_OLEOPFAILED

Powiadamia, że bogate edytować formantu nadrzędnego okno, w którym czynność użytkownika do obiektu OLE nie powiodło się.

EN_OLEOPFAILED
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (ENOLEOPFAILED *) lpeoof 

Parametry

uID
Identyfikator formant edycji wzbogaconej.
lpeoof
Wskaźnik do struktury ENOLEOPFAILED , zawierający informacje o awarii.

Zwraca wartości

Zwraca wartość zero.

ENOLEOPFAILED

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, komunikaty powiadamiające Rich Edit