UnlockResource

Funkcja UnlockResource jest przestarzała. Ta funkcja jest świadczone tylko dla zachowania zgodności z 16-bitowymi wersjami systemu Windows. Nie jest konieczne dla aplikacji opartych na Win32 do odblokowania zasobów.

Zobacz też

Przegląd zasobów, funkcji zasobów, LoadResource, LockResource

Index