Elementy Menu włączone, wygaszone i niepełnosprawnych

Element menu mogą być włączone, wyszarzone lub wyłączone. Domyślnie włączone jest element menu. Jeśli użytkownik wybierze element menu włączone, system wysyła wiadomość polecenia aby oknie właściciela lub wyświetla odpowiednich podmenu, w zależności od tego, jaki element menu jest.

Gdy elementy menu nie są dostępne dla użytkownika, powinny być wyszarzone lub wyłączone. Wyszarzone i wyłączonym elementom menu nie mogą być wybierane. Element niepełnosprawnych wygląda jak element włączone. Gdy użytkownik kliknie element niepełnosprawnych, element nie jest zaznaczone i nic się nie dzieje. Elementy wyłączone może być użyteczne, na przykład, samouczek, który przedstawia menu, które wygląda na aktywny, ale nie jest.

Aplikacja grays element menu niedostępny, zapewnienie wizualną dla użytkownika, że polecenie jest niedostępne. Można używać elementu wygaszonych, gdy działanie nie jest właściwe (na przykład, użytkownik może szary polecenie Drukuj w menu plik , gdy system nie zainstalowana drukarka).

Funkcja EnableMenuItem umożliwia, odcieni szarości, lub wyłącza elementu menu. Wyszarzone, określić, czy jest włączony element menu, lub wyłączone, należy użyć funkcji GetMenuItemInfo.

Zamiast GetMenuItemInfomożna również użyć funkcji GetMenuState ustalenie, czy element menu jest włączone, wyszarzone lub wyłączone.

Index