Identyfikator pomocy

Skojarzone z każdego paska menu, menu, podmenu i skrótów menu jest identyfikator pomocy 32-bitowych. Jeżeli użytkownik naciśnie klawisz f1, gdy aktywny jest menu, ta wartość jest wysyłana do okna właściciela jako część WM_HELP wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomocy.

Index