Za pomocą niestandardowego znacznika wyboru bitmapy

System przewiduje bitmapę znacznik wyboru domyślnego wyświetlania obok elementu menu, który został wyewidencjonowany. Element menu pojedynczych można dostosować, dostarczając parę bitmapy, aby zamienić domyślną mapę bitową znacznik wyboru. System wyświetla jednej bitmapy, gdy element jest zaznaczony, a drugi, gdy jest zaznaczone. W tej sekcji opisano kroki wykonywane w tworzeniu i używaniu niestandardowe zaznaczone bitmapy.

Index