Tworzenie mapy bitowej

Gdy zostanie ustawiona flaga typu MFT_BITMAP lub MF_BITMAP dla elementu menu, należy także określić dojścia do mapy bitowej, który system powinien wyświetlać dla tego elementu menu. Można zapewnić bitmapy jako zasób bitmapy lub utworzyć mapę bitową w czasie wykonywania. Użycie zasobu bitmapy można użyć LoadBitmap funkcji ładowania bitmapy i uzyskanie jego uchwyt.

Aby utworzyć mapę bitową w czasie wykonywania, użyj funkcji interfejsu (GDI) urządzenia grafiki. GDI udostępnia kilka sposobów tworzenia bitmapy w czasie wykonywania, ale programiści zwykle użyj następującej metody:

  1. Użycie CreateCompatibleDC funkcji do tworzenia kontekstu urządzenia zgodne z kontekstu urządzenia używane przez głównego okna aplikacji.
  2. Użyj CreateCompatibleBitmap funkcji do tworzenia mapy bitowej zgodne z głównego okna aplikacji lub użyj CreateBitmap funkcji do tworzenia bitmap monochromatycznych.
  3. Użycie WybierzObiekt funkcji wybierz mapę bitową do kontekstu urządzenia zgodnego.
  4. Użyj interfejsu GDI rysunku funkcje, takie jak elipsy i LineTo, aby narysować obraz bitmapę.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz bitmap.

Index