Kojarzenie bitmapy z elementu Menu

Para bitmapy znacznik wyboru należy skojarzyć z elementu menu, przekazując uchwyty bitmapy do funkcji SetMenuItemBitmaps . Parametr hBitmapUnchecked określa niezaznaczone bitmapy, a parametr hBitmapChecked identyfikuje zaznaczenia bitmapy. Jeśli chcesz usunąć jeden lub oba znaczniki wyboru z elementu menu, można ustawić hBitmapUnchecked lub parametr hBitmapChecked lub oba te elementy w Null.

Index