Tworzenie Menu skrótów

Aby użyć menu skrótów w aplikacji, należy przekazać jego uchwyt funkcji TrackPopupMenuEx . Aplikacja wywołuje zazwyczaj TrackPopupMenuEx w procedurze okna w odpowiedzi na komunikat generowanych przez użytkownika, takie jak WM_LBUTTONDOWN lub WM_KEYDOWN.

Oprócz uchwyt wyskakującego menu TrackPopupMenuEx wymaga, określić uchwyt, aby oknie właściciela, położenie menu skrótów (zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi) i przycisk myszy, który użytkownik może użyć do wybierz element.

Starsze funkcji TrackPopupMenu jest nadal obsługiwane, ale nowe aplikacje powinny używać funkcji TrackPopupMenuEx . Funkcja TrackPopupMenuEx wymaga, aby te same parametry jako TrackPopupMenu, ale pozwala także określić część ekranu, na którym menu nie należy zasłaniać. Aplikacja zazwyczaj wzywa te funkcje w procedurze okna podczas przetwarzania wiadomości WM_CONTEXTMENU.

Położenie menu skrótów można określić, podając współrzędne x i y-razem z flagą TPM_CENTERALIGN, TPM_LEFTALIGN lub TPM_RIGHTALIGN. Flaga określa położenie menu skrótów względem współrzędne x i y-.

Należy umożliwić użytkownikowi wybranie elementu menu skrótów za pomocą samego przycisku myszy, używany do wyświetlania menu. Aby to zrobić, należy określić TPM_LEFTBUTTON albo TPM_RIGHTBUTTON Flaga wskazuje, który przycisk myszy użytkownika umożliwia wybranie elementu menu.

Index