Wyciągnąć właściciela elementy Menu

Aplikacja całkowicie można sterować wygląd elementu menu za pomocą rysowania właściciel elementu. Elementy narysowane właściciela wymaga aplikacji podjęcie całkowitą odpowiedzialność za rysowanie zaznaczone (wyróżnione), sprawdzone i niezaznaczone. Na przykład jeżeli aplikacji menu Czcionka, można narysować każdego elementu menu za pomocą odpowiednich czcionek; element dla Roman będą ustalane z rzymski, towaru dla kursywa będą ustalane w kursywa itd.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Elementy Menu Creating Owner-Drawn.

Index