Przy użyciu zasobu Menu szablon

Można zwykle zawierają menu w aplikacji, tworząc zasób menu szablon, a następnie ładowania menu w czasie wykonywania. Ta sekcja opisuje format szablonu menu i wyjaśniono sposób załadować zasobu menu Szablon i używać go w aplikacji. Informacji na temat tworzenia zasobu menu szablon na ten temat można znaleYć w dokumentacji z narzędziami rozwoju.

Index