Nonqueued wiadomości

Nonqueued wiadomości są wysyłane natychmiast procedurze okno przeznaczenia, pomijając kolejka komunikatów systemu i kolejkę wiadomości wątku. System zwykle wysyła nonqueued komunikaty powiadamiania okno zdarzeń, które mają na niego wpływ. Na przykład gdy użytkownik uaktywnieni nowego okna aplikacji, systemu wysyła okno serii wiadomości, łącznie z WM_ACTIVATE, WM_SETFOCUSi WM_SETCURSOR. Te komunikaty powiadamiania okna, który został aktywowany, że klawiatury skierowany jest do okna oraz że kursor myszy przeniesiono w granicach okna. Nonqueued wiadomości mogą również wynikać, gdy aplikacja wywołuje pewne funkcje systemu. Na przykład system wysyła komunikat WM_WINDOWPOSCHANGED po aplikacja używa funkcji SetWindowPos w celu przenoszenia okna.

Index