O interfejs wielu dokumentów

Każdy dokument w aplikacji MDI są wyświetlane w oknie oddzielnych dziecka w obrębie obszaru klienckiego głównego okna aplikacji. Typowe aplikacje MDI obejmują aplikacjach edytujących tekst, które pozwalają użytkownikom pracę z wielu dokumentów tekstowych i aplikacje arkusz kalkulacyjny, które pozwala użytkownikowi na pracę z wielu wykresów i arkusze kalkulacyjne.

Index