Aktywacja okna podrzędnego

Dowolna liczba okien podrzędnych można pojawiają się w oknie klienta, w dowolnej chwili, ale tylko jedno może być aktywna. W oknie aktywnym dziecko jest umieszczony z przodu wszystkich innych okien podrzędnych, a jego obramowanie jest wyróżniony.

Użytkownika można uaktywnić okna nieaktywnego dziecka, klikając go. Aplikacja MDI uaktywnia okno potomne, wysyłając wiadomość WM_MDIACTIVATE aby oknie klienta MDI. Jak okna klienta przetwarza tę wiadomość, wysyła komunikat WM_MDIACTIVATE, procedury okno okno podrzędne zostanie uaktywniony i procedury okno okno podrzędne dezaktywowany.

Aby zapobiec Aktywacja okna podrzędnego, obsługi wiadomości WM_NCACTIVATE aby oknie dziecko przywracając FAŁSZ.

System przechowuje informacje o położeniu każde z okien podrzędnych w stos nakładających się oknach. Ten stos jest znany jako współrzędną. Użytkownika można uaktywnić okno podrzędne następny w kolejności z przez wybranie następnego polecenia z menu okno w aktywnym oknie. Aplikacja uaktywnia okno podrzędne następnym (lub poprzednim) w kolejności z wysyłając wiadomość WM_MDINEXT aby oknie klienta.

Aby pobrać dojście do okna aktywnego dziecka, stosowania MDI wysyła wiadomość WM_MDIGETACTIVE aby oknie klienta.

Index