Ikona tytuł systemu Windows

Ponieważ okien podrzędnych MDI mogą być zminimalizowane, aplikacja MDI muszą unikać manipulowania ikonę tytuł windows tak, jakby były one zwykłych okien podrzędnych MDI. Ikona tytuł systemu windows pojawia się stosowania wylicza okien podrzędnych okna klienta MDI. Ikona tytuł windows różne od innych okien podrzędnych, jednak tym, że są one własnością okno potomne MDI.

Aby ustalić, czy okna podrzędnego jest ikona tytuł okna, użyj funkcji GetWindow z indeksem GW_OWNER. Non tytuł windows zwraca wartość NULL. Należy zauważyć, że ten test jest niewystarczający dla okien najwyższego poziomu, ponieważ menu i okien dialogowych są własnością systemu windows.

Index