Omówienie funkcji okna listy

Win32 API zapewnia dwie funkcje specyficzne dla pola listy. Funkcja DlgDirList wypełnienia pola listy plików i katalogów w określonej ścieżce. Funkcja DlgDirSelectEx pobiera bieżące zaznaczenie w polu listy zainicjowany przez DlgDirList. Te funkcje umożliwiają użytkownikowi wybranie pliku z listy bez wpisywania lokalizację i nazwę pliku.

Index