Funkcje pole listy

Następujące funkcje są używane w polach list.

DlgDirList
DlgDirSelectEx

Index