LB_GETCOUNT

Aplikacja wysyła wiadomość LB_GETCOUNT do pobrania liczbę elementów w polu listy.

LB_GETCOUNT wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest liczba elementów w polu listy lub LB_ERR, jeśli wystąpi błąd.

Uwagi

Zwrócona liczba jest jeden większa niż wartość indeksu za ostatnim elementem (indeks jest od zera).

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, Polecenie LB_SETCOUNT

Index