LB_GETTOPINDEX

Aplikacja wysyła wiadomość LB_GETTOPINDEX do pobrania indeks pierwszego elementu widoczne w polu listy. Początkowo element z indeksem 0 jest na szczycie polu listy, ale jeśli zawartość pola listy były przewijane inny element może być u góry.

LB_GETTOPINDEX wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest indeks pierwszego elementu widoczne w polu listy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_SETTOPINDEX

Index