LB_GETITEMRECT

Aplikacja wysyła wiadomość LB_GETITEMRECT do pobrania wymiary prostokąta tego granice elementu pola listy w postaci, w jakiej jest aktualnie wyświetlany w polu listy.

LB_GETITEMRECT wParam = indeks (WPARAM);            / / pozycji indeksu fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) RECT FAR ** lprc; / / adresu prostokąta 

 

Parametry

indeks
Wartość wParam. Określa indeksu elementu.

Systemu Windows 95 i Windows 98: Parametr wParam jest ograniczone do wartości 16-bitowe. Oznacza to, że pola listy nie może zawierać więcej niż 32 767 elementów. Chociaż liczba elementów jest ograniczona, całkowity rozmiar w bajtach elementów w polu listy jest ograniczona jedynie iloocią dostępnej pamięci.

lprc
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury RECT , który będzie odbierał klienta współrzędne elementu w polu listy.

Zwraca wartości

Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracany jest LB_ERR.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, RECT

Index