LB_ITEMFROMPOINT

Aplikacja wysyła tę wiadomość do pobierania indeksu elementu najbliższego punktu określonego w polu listy.

LB_ITEMFROMPOINT wParam = 0;                / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = MAKELPARAM (FIKCYJNYMI) (xPos, yPos); / / współrzędne punktu 

 

Parametry

xPos
Wartość słowa bity fikcyjnymi. Określa współrzędną x punktu, względem lewego górnego rogu obszaru klienckiego pole listy.
yPos
Wartość słowa wysokich numerach fikcyjnymi. Określa współrzędną y punktu, względem lewego górnego rogu obszaru klienckiego pole listy.

Zwraca wartości

Wartość zwracany zawiera indeks najbliższego elementu w programie word bity. Program word wysokich numerach jest równa zero, jeśli określony punkt znajduje się w obszarze klienta pole listy lub jeden, jeśli znajduje się ono poza obszarem klienckim.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości

Index