Struktury danych wejściowych klawiatura

Następująca struktura jest używana aby odbierać i przetwarzać klawiatury.

DANE WEJŚCIOWE

Index