Niszczenie w tabeli Accelerator

Przed zamknięciem aplikacja musi zniszczyć akceleratora tabel utworzonych w czasie wykonywania. Zniszczenie tabelę akceleratora i usunąć go z pamięci, przekazując dojście tabeli do funkcji DestroyAcceleratorTable.

Index