Klawiatura Accelerator struktur

Następująca struktura jest używana z akceleratorów.

ACCEL

Index