Temat skróty klawiaturowe

Akceleratory są ściśle związane z menu — zarówno zapewnić użytkownikowi dostęp do aplikacji zestaw poleceń. Zazwyczaj użytkownicy opierają się na menu aplikacji, aby dowiedzieć się zestaw poleceń i przełączyć się następnie do używając akceleratorów stają się one bardziej biegła z aplikacją. Akceleratory zapewniają szybszy, bardziej bezpośredni dostęp do poleceń niż w menu. Co najmniej aplikacji należy dostarczyć akceleratorów dla bardziej najczęściej używane polecenia. Chociaż akceleratorów zwykle wygenerowanie poleceń, które istnieją jako elementy menu, również można wygenerować polecenia, które mają nie elementy równoważne menu.

Index