Tworzenie ikona

Aby użyć ikony, aplikacja musi uzyskać dojście do ikony. Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć dwa uchwyty różne ikony: jedną ikonę wykrzyknika standardowych i jeden dla niestandardowej ikony uwzględnione jako zasób w pliku zasobu definicji aplikacji.

HICON hIcon1;  / / ikona uchwytu HICON hIcon2;  / / ikona uchwytu / / Create ikonę standardową pytania. 
 
hIcon1 = LoadIcon (NULL, IDI_QUESTION); 
 
/ / Create ikonę niestandardową, w oparciu o zasób. 
 
hIcon2 = LoadIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(460)); 
 
/ / Tworzenie niestandardowej ikony w czasie wykonywania 

 

Wniosek należy implementować niestandardowe ikony jako zasoby i należy używać LoadIcon lub LoadImage funkcji zamiast tworzyć ikony w czasie wykonywania. Podejście pozwala uniknąć urządzenia zależność, upraszcza lokalizacji i włącza aplikacje udostępnić ikony mapy bitowe. Jednakże w poniższym przykładzie użyto CreateIcon do utworzenia niestandardowej ikony w czasie wykonywania, w oparciu o mapy bitowej bitmasks; została dołączona do ilustrują, w jaki sposób system interpretuje ikona mapy bitowej bitmasks.

HICON hIcon3;   // icon handle 
 
// Yang icon AND bitmask 
 
BYTE ANDmaskIcon[] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // line 1 
           0xFF, 0xFF, 0xC3, 0xFF,  // line 2 
           0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF,  // line 3 
           0xFF, 0xFE, 0x00, 0x7F,  // line 4 
 
           0xFF, 0xFC, 0x00, 0x1F,  // line 5 
           0xFF, 0xF8, 0x00, 0x0F,  // line 6 
           0xFF, 0xF8, 0x00, 0x0F,  // line 7 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x07,  // line 8 
 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x03,  // line 9 
           0xFF, 0xE0, 0x00, 0x03,  // line 10 
           0xFF, 0xE0, 0x00, 0x01,  // line 11 
           0xFF, 0xE0, 0x00, 0x01,  // line 12 
 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x01,  // line 13 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 14 
           0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 15 
           0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
           0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 17 
           0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 18 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 19 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x01,  // line 20 
 
           0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01,  // line 21 
           0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01,  // line 22 
           0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x03,  // line 23 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x03,  // line 24 
 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x07,  // line 25 
           0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x0F,  // line 26 
           0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x0F,  // line 27 
           0xFF, 0xFF, 0x80, 0x1F,  // line 28 
 
           0xFF, 0xFF, 0x00, 0x7F,  // line 29 
           0xFF, 0xFC, 0x00, 0xFF,  // line 30 
           0xFF, 0xF8, 0x03, 0xFF,  // line 31 
           0xFF, 0xFC, 0x3F, 0xFF}; // line 32 
 
// Yang icon XOR bitmask 
 
BYTE XORmaskIcon[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 1 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 2 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 3 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 4 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 5 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 6 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 7 
           0x00, 0x00, 0x38, 0x00,  // line 8 
 
           0x00, 0x00, 0x7C, 0x00,  // line 9 
           0x00, 0x00, 0x7C, 0x00,  // line 10 
           0x00, 0x00, 0x7C, 0x00,  // line 11 
           0x00, 0x00, 0x38, 0x00,  // line 12 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 13 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 14 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 15 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 17 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 18 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 19 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 20 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 21 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 22 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 23 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 24 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 25 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 26 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 27 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 28 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 29 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 30 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 31 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // line 32 
 
hIcon3 = CreateIcon(hinst,  // application instance 
       32,       // icon width 
       32,       // icon height 
       1,        // number of XOR planes 
       1,        // number of bits per pixel 
       ANDmaskIcon,   // AND bitmask 
       XORmaskIcon);  // XOR bitmask 
 

Aby utworzyć ikonę, CreateIcon dotyczy następującej tabeli truth AND i XOR bitmasks.

I masek bitowych Maski XOR Wyświetlanie
0 0 Black
0 1 White
1 0 Ekran
1 1 Odwrócić ekranu

Przed zamknięciem, aplikacja musi używać DestroyIcon do zniszczenia wszelkich ikony, utworzone za pomocą CreateIconIndirect. Nie jest konieczne do zniszczenia ikon utworzonego przez inne funkcje.

Index