Wyświetlanie ikony

Można pobrać obraz ikony przy użyciu funkcji GetIconInfo i rysować za pomocą funkcji DrawIconEx . Aby narysować obraz domyślny dla ikony, należy określić flagi DI_COMPAT w wywołaniu DrawIconEx. Jeżeli nie określono flagę DI_COMPAT, DrawIconEx rysuje ikonę za pomocą obrazu, określonej przez użytkownika.

Gdy system wyświetla ikony, należy wyodrębnić odpowiednią ikonę obrazu z.EXE lub.Plik DLL. System używa następujące czynności, aby wybrać obrazu ikony:

  1. Zaznacz zasób, RT_GROUP_ICON. Jeśli istnieje więcej niż jeden taki zasób, system Windows NT używa pierwszego zasobu wymienionych w skrypcie zasobów podczas Windows 95 wybiera pierwszy zasobów wymienionych w kolejności alfabetycznej.
  2. Wybierz odpowiedni obraz RT_ICON z zasobów RT_GROUP_ICON. Jeśli istnieje więcej niż jeden obraz, system używa następujące kryteria wyboru obrazu:

Uwaga  System traktuje wszystkie głębi koloru o 8 lub więcej bpp jako równe. W związku z tym, nie ma żadnych korzyści, w tym obrazów 16 x 16 256 kolorów i obrazów 16 x 16 16 kolorów w tych samych zasobów — system będzie po prostu wybrać pierwszy napotka. Podczas wyświetlania jest 8 bpp trybu, system będzie wybierz ikonę 16 kolorów na ikonie 256 kolorów, a wyświetli wszelkich ikony przy użyciu systemu domyślna paleta.

Index