EN_MAXTEXT

Wiadomości z powiadomieniem EN_MAXTEXT jest wysyłany, gdy bieżące wstawiania tekstu przekroczył określoną liczbę znaków w formancie edycyjnym. Wstawiania tekstu została obcięta.

Ten komunikat jest również wysyłane, gdy formant edycyjny nie stylu ES_AUTOHSCROLL i liczba znaków wstawianych przekracza szerokość formantu edycyjnego.

Komunikat ten również jest wysyłany, gdy formant edycyjny nie stylu ES_AUTOVSCROLL i całkowita liczba wierszy wynikające z wstawiania tekstu przekroczyłaby wysokość formant edycyjny.

Okno nadrzędne formantu edycyjnego odbiera to powiadomienie poprzez wiadomości WM_COMMAND.

EN_MAXTEXT idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / Identyfikator Edycja kontroli hwndEditCtrl = fikcyjnymi (HWND);      / / uchwyt z formantu edycyjnego 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikató w sterujących

Index