Używając formantów edycyjnych

Edytowanie formantów są zazwyczaj używane w oknach dialogowych, ale można ich użyć w obszaru klienckiego oknie standardowym. Jednowierszowo-edycyjnym są przydatne do pobierania jeden ciąg znaków od użytkownika. Wielowierszowych formantów edycyjnych ułatwiają aplikacji implementuje większość funkcji prostego edytora tekstów.

Index