Okno dialogowe pole czcionek

System zwraca cały tekst w oknie dialogowym Czcionka systemu domyślnie. Aplikację można nakazać systemowi użyć innej czcionki ustawienia stylu DS_SETFONT w oknie dialogowym i określając nazwę punktu rozmiar i kroju czcionki. Chociaż szablon pole dialogowe można określić czcionkę, system zawsze używa czcionki systemowej dla tytułu i menu okna dialogowego; styl DS_SETFONT nie zmienia to.

Gdy styl DS_SETFONT jest określony, system wysyła wiadomość WM_SETFONT procedurze pole dialogowe i do każdego formantu podczas kontrola. Procedura pole dialogowe jest odpowiedzialny za zapisywanie uchwyt czcionki przekazany wraz z wiadomością, WM_SETFONT i Zaznaczanie dojście do kontekstu urządzenia wyświetlany zawsze zapisuje tekst w oknie. Wstępnie zdefiniowane formantów czy to domyślnie.

Jeśli podany jest styl DS_SETFONT, system używa szerokość znaków średnia czcionka do obliczania położenie i wymiary okna dialogowego. W przeciwnym wypadku wykorzystuje szerokość znaków średnia czcionka systemowa.

Index