Pola list, pola kombi i listy katalogów

W niektórych oknach dialogowych wyświetlania listy nazw, z których użytkownik może wybrać jedną lub więcej nazw. Aby wyświetlić listę nazw plików, na przykład okno dialogowe zazwyczaj używa pola listy i funkcje DlgDirList i DlgDirSelectEx . Funkcja DlgDirList automatycznie wypełnia pole listy z nazwami plików w bieżącym katalogu. Funkcja DlgDirSelect pobiera nazwę zaznaczonego w polu listy. Razem te dwie funkcje pozwalają na wygodne okna dialogowego do wyświetlania katalogu lista, dzięki czemu użytkownik może wybrać plik bez konieczności wpisywania nazwy i lokalizacji.

Okno dialogowe można również użyć pola kombi, aby wyświetlić listę nazw plików. Funkcja DlgDirListComboBox automatycznie wypełnia listę częoci pola kombi z nazwami plików w bieżącym katalogu. Funkcja DlgDirSelectComboBoxEx pobiera nazwę wybranego z listy.

Index