Okno właściciela

Większości okien dialogowych mają okno właściciela (lub po prostu właściciela). Tworząc okno dialogowe, aplikacja ustawia właściciela określając uchwyt okna właściciela. System używa właściciela, aby określić położenie okna dialogowego w kolejności z tak, aby oknie dialogowym zawsze jest umieszczony powyżej jej właściciela. Ponadto system może wysyłać wiadomości do procedury okna właściciela, powiadomienia o wydarzeniach w oknie dialogowym.

System automatycznie ukrywa lub niszczy okno dialogowe, gdy jego właściciel jest ukryta lub zniszczone. Oznacza to, że procedura pole dialogowe wymaga żadne specjalne przetwarzanie do wykrywania zmian stanu okna właściciela.

Ponieważ okno dialogowe typowe jest wykorzystywane w powiązaniu z polecenia w menu, okno właściciel jest zazwyczaj okna zawierającego menu. Chociaż istnieje możliwość utworzenia okno dialogowe, które ma bez właściciela, nie jest to zalecane. Na przykład, gdy modalnego okna dialogowego bez właściciela, system nie wyłączenie stosowania przez inne okna i pozwala użytkownikowi nadal wykonywać pracę w innych oknach, wypaczyć modalnego okna dialogowego.

Gdy okno dialogowe niemodalny bez właściciela, system nie ukrywa, ani niszczy okno dialogowe, gdy inne okna w aplikacji są ukryte lub zniszczone. Chociaż nie pokona celem okno dialogowe niemodalny, wymaga on że wniosku przeprowadzenia specjalnego przetwarzania do zapewnienia okna dialogowego jest ukryty i zniszczone w odpowiednim czasie.

Index