Informacje o typowych okien dialogowych

Ten przegląd zawiera opis typowych okien dialogowych i wyjaśnia, jak z nich korzystać w aplikacjach opartych na Win32. Typowych okien dialogowych obejmują Otwórz i Zapisz jako plik okna dialogowego; Znajdowanie i Zamienianie edycji oknach dialogowych; Drukuj, Ustawienia wydrukui Ustawienia strony drukowania oknach dialogowych; i okna dialogowe kolorów i czcionek.

Typowych okien dialogowych można utworzyć dla aplikacji przy użyciu typowych funkcji pole dialogowe. Funkcje te dostawy okna dialogowego pole procedur i szablony dla typowych okien dialogowych. Należy podać wartości początkowe w oknach dialogowych i adresy zmiennych i buforów, które odbierają dane wejściowe z okna dialogowego.

Index