Specjalne cechy pole kombi

Win32 API zapewnia specjalne wiadomości i funkcje, które umożliwiają aplikacji do wyświetlania katalogu listy w polu kombi, skojarzyć dane z elementów listy w polu kombi i zmienianie interfejsu klawiatury dla pola rozwijanego kombi lub pole listy rozwijanej.

Index