CB_SETLOCALE

Aplikacja wysyła komunikat CB_SETLOCALE ustaw locale bieżącego pola kombi. Jeśli pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_SORT i ciągi znaków są dodawane przy użyciu CB_ADDSTRING, wpływa na regionalne pole kombi, które jak sortowane są elementy listy.

CB_SETLOCALE wParam = wLocaleID (WPARAM) (słowo); / / fikcyjnymi identyfikatora ustawień regionalnych = 0;             / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

wLocaleID
Wartość wParam. Określa identyfikator ustawień regionalnych dla pola kombi służących do sortowania podczas dodawania tekstu.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest poprzedniego identyfikatora ustawień regionalnych. Jeśli wParam określa ustawienia regionalne nie zainstalowano w systemie, wartość zwracany jest CB_ERR i lokalizacjÄ… pole kombi nie jest zmieniane.

Uwagi

Za pomocą makra MAKELCID identyfikatora ustawień regionalnych i makra MAKELANGID w celu skonstruowania identyfikatora języka. Identyfikator języka składa się z głównego identyfikatora języka i identyfikator odmianą języka.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_ADDSTRING, CB_GETLOCALE, MAKELANGID, MAKELCID