Tworzenie prostych kombi

W tej sekcji opisano sposób używać prostych kombi w oknie dialogowym. Przykład w tworzeniu okno dialogowe pisowni używa proste kombi w oknie dialogowym Sprawdzanie pisowni. Gdy stwierdzi błędnie wpisanego wyrazu, moduł sprawdzania pisowni sugeruje przysłowia. Użytkownika można zignorować błąd pisowni, zmienić na jedną z podpowiedzi pisowni lub wpisać pisowni nie sugerowane. Proste kombi jest dobrze nadaje się do otrzymania tego rodzaju danych wejściowych użytkownika.

Index