Typy pole kombi i stylów

Pola kombi mogą być scharakteryzowane przez typ i styl. Typy pole kombi ustalić, czy listy pola kombi jest listą rozwijaną i czy pole wyboru jest formant edycyjny. Listy rozwijanej pojawia się tylko wtedy, gdy użytkownik otworzy, więc używa mniej miejsca niż lista, który jest zawsze widoczny na ekranie. Jeśli to pole wyboru jest formant edycyjny, użytkownik może wprowadzić informacji nieuwzględnionych w wykazie; w przeciwnym razie użytkownik tylko można wybrać elementy na liście.

W poniższej tabeli przedstawiono trzy kombi pole typy i wskazuje, czy każda zawiera listę rozwijaną i formant edycyjny:

Typ pola kombi Lista rozwijana Formant edycyjny
Rozwijanego kombi Tak Tak
Pole listy rozwijanej Tak Nr
Proste kombi Nr Tak

Style pola kombi zdefiniowanie szczególnych właściwości pola kombi. Można połączyć style; Jednakże niektórych stylów stosuje się tylko do niektórych typów pole kombi. Aby uzyskać tabelę Style pola kombi zobacz Style pola kombi.

Index