Rozszerzony interfejs

Pola rozwijanego kombi i pola listy rozwijanej obsługuje interfejs alternatywnej klawiatury o nazwie rozszerzony interfejs. Domyślnie klawisz f4 powoduje otwarcie lub zamknięcie listy i Strzałka w dół zmiany bieżącego zaznaczenia. W polu kombi z extended user interface, jednak klawisz f4 jest wyłączone i naciskając klawisz strzałki w dół otwiera listę rozwijaną.

Aby wybrać interfejs użytkownika dla pola kombi, aplikacji można wysłać wiadomość CB_SETEXTENDEDUI do pola kombi. Wartość TRUE dla parametru wParam umożliwia rozszerzony interfejs; wartość FAŁSZ ustawia domyślnego interfejsu użytkownika. Aby określić, czy pole kombi wykorzystuje rozszerzony interfejs, aplikacji można wysłać wiadomość CB_GETEXTENDEDUI do pola kombi.

Index