Usunięcie znaku daszka

Można tymczasowo usunąć znaku daszka, ukrywając go, lub można trwale usunąć daszek przez niszczenia. Aby ukryć daszek, należy użyć funkcji HideCaret . Jest to przydatne, gdy aplikacja musi odświeżania ekranu podczas przetwarzania wiadomości, ale musi przechowywać przeszkadza daszek. Gdy aplikacja zakończy rysunku, to można wyświetlić daszek ponownie przy użyciu funkcji ShowCaret . Ukrywanie daszek nie zniszczyć jego kształt lub unieważnić punkt wstawiania. Ukrywanie daszek jest zbiorcza; oznacza to, że jeśli aplikacja wywołuje HideCaret pięć razy, musi on także wywołać ShowCaret pięć razy zanim pojawią daszek.

Aby usunąć daszek na ekranie i zniszczyć jego kształt, należy użyć przy użyciu funkcji DestroyCaret . DestroyCaret niszczy daszek tylko wtedy, gdy okno zaangażowanych w bieżącym zadaniu jest właścicielem daszek.

Index