Sprawdzanie stanu parametrem ułatwień dostępu

Używa następującego fragmentu kodu GetSystemMetrics funkcji Sprawdź parametr funkcji PokażDźwięki. GetSystemMetrics zwraca wartość TRUE, aplikacja powinna przedstawić wszystkie ważne informacje w formie graficznej.

BOOL fShowSounds; 
fShowSounds = GetSystemMetrics(SM_SHOWSOUNDS) 

 

Index