Kody klucza wirtualnego

W poniższej tabeli przedstawiono symbolicznymi nazwami stałych, wartości szesnastkowych i ekwiwalenty myszy lub klawiatury dla kodów klucza wirtualnego, używany przez system. Kody są wymienione w kolejności numerycznej.

Nazwa symboliczna stałej Wartość (szesnastkowa) Mysz lub klawiatura równoważne
VK_LBUTTON 01 Lewy przycisk myszy
VK_RBUTTON 02 Prawym przyciskiem myszy
VK_CANCEL 03 Podział kontroli przetwarzania
VK_MBUTTON 04 Środkowy myszy (mysz z trzema przyciskami)
05–07 Niezdefiniowany
VK_BACK 08 klawisz backspace
VK_TAB 09 klawisz tab
0A–0B Niezdefiniowany
VK_CLEAR 0 C usuń klucz
VK_RETURN 0 D wprowadź klucz
0E–0F Niezdefiniowany
VK_SHIFT 10 klawisz shift
VK_CONTROL 11 klawisz ctrl
VK_MENU 12 klawisz alt
VK_PAUSE 13 zatrzymaj klucz
VK_CAPITAL 14 klawisza caps lock
15–19 Zarezerwowane dla systemów Kanji
1A Niezdefiniowany
VK_ESCAPE 1B klawisz esc
1C–1F Zarezerwowane dla systemów Kanji
VK_SPACE 20 spacja
VK_PRIOR 21 klawisza page up
VK_NEXT 22 klawisza page down
VK_END 23 klawisz
VK_HOME 24 klawisz home
VK_LEFT 25 klawisz strzałka w lewo
VK_UP 26 strzałka do góry
VK_RIGHT 27 klawisz strzałki w prawo
VK_DOWN 28 strzałka w dół
VK_SELECT 29 wybierz klucz
2A Producenta sprzętu oryginalnego (OEM) szczególne
VK_EXECUTE 2B wykonanie klucza
VK_SNAPSHOT 2 C klawisz print screen
VK_INSERT 2D klawisz ins
VK_DELETE 2E klawisz del.
VK_HELP 2F klucz pomocy
VK_0 30 klawisz 0
VK_1 31 klawisz 1
VK_2 32 klawisz 2
VK_3 33 3 klucza
VK_4 34 4 klucza
VK_5 35 5 klucza
VK_6 36 6 klucza
VK_7 37 7 klucza
VK_8 38 8 klucza
VK_9 39 Klucz 9
3A–40 Niezdefiniowany
VK_A 41 klucz
VK_B 42 b klucza
VK_C 43 klawisz c.
VK_D 44 d klucz
VK_E 45 klucz e
VK_F 46 klawisz f
VK_G 47 klawisz g
VK_H 48 h klucza
VK_I 49 i klucza
VK_J 4A klawisz j
VK_K 4B klawisz k
VK_L 4 C klawisz l
VK_M 4 D klawisz m
VK_N 4E klawisz n
VK_O 4F o klucz
VK_P 50 klawisz p
VK_Q 51 klucz q
VK_R 52 klawisz r
VK_S 53 klucz s
VK_T 54 klawisz t
VK_U 55 klawisz u
VK_V 56 klawisz v
VK_W 57 klawisz
VK_X 58 x klucza
VK_Y 59 klawisz y
VK_Z 5A z klucza
VK_LWIN 5B Klawisz Windows po lewej stronie (Microsoft Natural Keyboard)
VK_RWIN 5 C Klawisz Windows prawo (Microsoft Natural Keyboard)
VK_APPS 5 D Klucz aplikacji (Microsoft Natural Keyboard)
5E–5F Niezdefiniowany
VK_NUMPAD0 60 Klucz numerycznej 0
VK_NUMPAD1 61 Klucz numerycznej 1
VK_NUMPAD2 62 Klucz numerycznej 2
VK_NUMPAD3 63 Klucz numerycznej 3
VK_NUMPAD4 64 Klucz numerycznej 4
VK_NUMPAD5 65 Klucz numerycznej 5
VK_NUMPAD6 66 Klucz numerycznej 6
VK_NUMPAD7 67 Klucz numerycznej 7
VK_NUMPAD8 68 Klucz numerycznej 8
VK_NUMPAD9 69 Klucz numerycznej 9
VK_MULTIPLY 6A Mnożenie klucza
VK_ADD 6B Dodaj klucz
VK_SEPARATOR 6 C Klucz separatora
VK_SUBTRACT 6 D Odjąć klucza
VK_DECIMAL 6E Klucz dziesiętne
VK_DIVIDE 6F Dzielenie klucza
VK_F1 70 klawisz f1
VK_F2 71 klawisz f2
VK_F3 72 klawisz f3
VK_F4 73 klawisz f4
VK_F5 74 klawisz f5
VK_F6 75 klawisz f6
VK_F7 76 klawisz f7
VK_F8 77 klawisz f8
VK_F9 78 klawisz f9
VK_F10 79 klawisz f10
VK_F11 7A klawisz f11
VK_F12 7B klawisz f12
VK_F13 7 C klucz f13
VK_F14 7 D klucz f14
VK_F15 7E klawisz funkcyjny f15 klucza
VK_F16 7F klucz f16
VK_F17 80 H klucz f17
VK_F18 81 H klucz f18
VK_F19 82 H klucz f19
VK_F20 83 H klucz f20
VK_F21 84 H klucz f21
VK_F22 85 H klucz f22
VK_F23 86 H klucz f23
VK_F24 87 H klucz f24
88–8F Nieprzypisane
VK_NUMLOCK 90 klawisz num lock
VK_SCROLL 91 klawisz scroll lock
92–B9 Nieprzypisane
BA–C0 OEM szczególne
C1–DA Nieprzypisane
DB–E4 OEM szczególne
E5 Nieprzypisane
E6 OEM szczególne
E7–E8 Nieprzypisane
E9–F5 OEM szczególne
VK_ATTN F6 Klucz Attn
VK_CRSEL F7 Klucz CrSel
VK_EXSEL F8 Klucz ExSel
VK_EREOF F9 Wymazywanie klucz EOF
VK_PLAY ŚT Odtwarzanie klucza
VK_ZOOM FB Powiększenie klucza
VK_NONAME FC Zarezerwowane do użytku w przyszłości.
VK_PA1 FD Klucz PA1
VK_OEM_CLEAR FE Wyczyść klucza

Index