Hente en Window-egenskapen

Et vindu kan opprette referanser til sin egenskapsdata for vinduet og bruke dataene til andre formål. Det følgende eksemplet brukes GetProp til å hente håndtak i vinduet egenskapene som er identifisert av PROP_ICON, PROP_CURSOR og PROP_BUFFER. Eksemplet viser deretter innholdet i nylig hentede minnebuffer, markøren og ikonet i klientområdet for vinduets.

# define PATHLENGTH 256 HWND hwndSubclass;     / / håndtere av en subclassed vinduet HÅNDTAKET hIconProp, hCursProp; 
HGLOBAL hMemProp; 
char * lpFilename; 
TCHAR tchBuffer [PATHLENGTH]; 
Int nSize; 
HDC hdc; 
 
/ / Få vinduet Egenskaper, og bruke dataene. 
 
hIconProp = (HICON), GetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON"); 
TextOut (hdc, 10, 40, "PROP_ICON", 9); 
DrawIcon (hdc, 90, 40, hIconProp); 
 
hCursProp = (HCURSOR), GetProp (hwndSubclass, "PROP_CURSOR"); 
TextOut (hdc, 10, 85, "PROP_CURSOR", 9); 
DrawIcon (hdc, 110, 85, hCursProp); 
 
hMemProp = (HGLOBAL), GetProp (hwndSubclass, "PROP_BUFFER"); 
lpFilename = GlobalLock(hMemProp); 
nSize = sprintf (tchBuffer, "banen til filen: % s", lpFilename); 
TextOut (hdc, 10, 10, tchBuffer, nSize) 

 

Index