OpenIcon

Funksjonen OpenIcon gjenoppretter et minimert (ikoniske) vindu til forrige størrelse og posisjon; deretter aktiverer vinduet.

BOOL OpenIcon) HWND  hWnd / / håndtere til vinduet);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet for å bli restaurert og aktivert.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

OpenIcon sender en melding i WM_QUERYOPEN til vinduet gitt.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, lukkVindu, IsIconic, ShowWindow

Index