IsIconic

Funksjonen IsIconic bestemmer om det angitte vinduet er minimert (ikoniske).

BOOL IsIconic) HWND  hWnd / / håndtere til vinduet);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet for å teste.

Returverdier

Hvis vinduet er ikoniske, er returverdien ikke-null.

Hvis vinduet ikke er ikoniske, er returverdien null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, IsZoomed

Index