ShowOwnedPopups

Funksjonen ShowOwnedPopups viser eller skjuler alle popup-vinduer som er eid av det angitte vinduet.

BOOL ShowOwnedPopups) HWND  hWnd, / / håndtere til vinduetBOOLfShow / / flag vinduet synlighet);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet som eier popup-vinduer til å vises eller skjules.
fShow
Angir om popup-vinduer skal vises eller skjules. Hvis denne parameteren er sann, vises alle skjulte popup-vinduer. Hvis denne parameteren er USANN, skjules alle synlige popup-vinduer.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

ShowOwnedPopups viser bare windows som er skjult av et tidligere anrop til ShowOwnedPopups. For eksempel hvis et popup-vindu er skjult ved hjelp av funksjonen ShowWindow , satt senere ringer ShowOwnedPopups med parameteren fShow til sann forårsaker ikke vinduet skal vises.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, IsWindowVisible, ShowWindow

Index