WM_SETICON

Et program sender WM_SETICON meldingen skal knyttes til et nytt ikon for stor eller liten et vindu. Systemet viser store ikonet i ALT + TAB-dialogboksen, og det lite ikonet i vinduet bildeteksten.

WM_SETICON wParam = (WPARAM) fType;          / / ikonet type
lParam = (LPARAM) (HICON) hicon;  / / håndtere til ikon 

Parametere

fType
Verdien av wParam. Angir hvilken type ikon blir satt. Denne parameteren kan være en av følgende verdier:
Verdi Betydning
ICON_BIG Angi store ikonet for vinduet.
ICON_SMALL Angi lite ikon for vinduet.
hicon
Verdien av lParam. Håndtere til ikonet for nye stor eller liten. Hvis denne parameteren er NULL, er ikonet som er angitt av fType fjernet.

Returverdier

Returverdien er et håndtak til forrige stor eller liten ikon, avhengig av verdien av fType. Den er NULL hvis vinduet tidligere hadde noe ikon av typen som er angitt av fType.

Standardhandling

Funksjonen DefWindowProc returnerer en referanse til forrige stor eller liten ikonet som er forbundet med vinduet, avhengig av verdien av fType.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, DefWindowProc, WM_GETICON

Index