WM_GETICON

WM_GETICON-meldingen er sendt til et vindu, hvis du vil hente en referanse til stor eller liten ikonet som er forbundet med et vindu. Systemet viser store ikonet i Alt + Tab-dialogboksen, og det lite ikonet i vinduet bildeteksten.

WM_GETICON fType = wParam;  / / ikonet type 

Parametere

fType
Verdien av wParam. Angir hvilken type ikon blir hentet. Denne parameteren kan være en av følgende verdier:
Verdi Betydning
ICON_BIG Hente store ikonet for vinduet.
ICON_SMALL Hente det lite ikonet for vinduet.

Returverdier

Returverdien er et håndtak til ikonet stor eller liten avhengig av verdien av fType. Når et program mottar denne meldingen, kan det gå tilbake et håndtak til en stor eller liten ikon, eller sende meldingen til DefWindowProc.

Standardhandling

DefWindowProc returnerer en referanse til ikonet stor eller liten knyttet til vinduet, avhengig av verdien av fType.

Merknader

Når et program mottar denne meldingen, kan det gå tilbake et håndtak til en stor eller liten ikon, eller sende meldingen til DefWindowProc.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, DefWindowProc, WM_SETICON

Index