NCCALCSIZE_PARAMS

NCCALCSIZE_PARAMS -strukturen inneholder informasjon som et program kan bruke under behandling av WM_NCCALCSIZE -melding til å beregne størrelsen, plasseringen og gyldig innholdet i klientområdet i et vindu.

typeDef struct _NCCALCSIZE_PARAMS {/ / nccp RECT rgrc [3]; 
    PWINDOWPOS lppos; 
} NCCALCSIZE_PARAMS 

 

Medlemmer

rgrc
Angir tabelldata med rektangler. Først viser de nye koordinatene for et vindu som er blitt flyttet eller endret størrelse. Andre inneholder koordinatene til vinduet før den ble flyttet eller endret størrelse. Tredjepart inneholder koordinatene til klientområdet for vinduets før vinduet var flyttes eller endrer størrelse. Hvis vinduet er et underordnet vindu, koordinater som er relative til klientområdet for det overordnede vinduet. Hvis vinduet er et vindu på øverste nivå, er koordinatene i forhold til startpunktet for skjermen.
lppos
Pekeren til en WINDOWPOS struktur som inneholder verdiene for størrelsen og plasseringen som er angitt i operasjonen som flyttes eller endrer størrelse på vinduet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet strukturer, MoveWindow, RECT, SetWindowPos, WINDOWPOS, WM_NCCALCSIZE

Index