Vinduet strukturer

Følgende strukturer brukes til å opprette og administrere windows.

CLIENTCREATESTRUCT
CREATESTRUCT
MINMAXINFO
NCCALCSIZE_PARAMS
STYLESTRUCT
WINDOWPLACEMENT
WINDOWPOS

Index