Statisk bildekontroll

En statisk bildekontroll kan vise punktgrafikk, ikoner (inkludert animerte symboler) eller utvidede metafiler. Grafikktyper som en bestemt statisk kontroll viser, avhenger av kontrollens stil: SS_BITMAP, SS_ICON, eller SS_ENHMETAFILE. Et program angir stilen når det oppretter kontrollen og angir også et håndtak til punktgrafikk, ikon eller metafil for kontrollen hvis du vil vise. Etter at kontrollen er opprettet, kan et program knytte et annet grafikken til kontrollen ved å sende den STM_SETIMAGE post, angir du en referanse til det nye grafiske objektet. Et program kan hente en referanse til det grafiske objektet som er tilknyttet en statisk kontroll ved å sende den STM_GETIMAGE post. Et program sender meldinger til en statisk kontroll ved hjelp av SendDlgItemMessage -funksjonen.

Index